RESULTADOS ACADEMICOS

Secundaria:

MYP: nota media NEWTON: 4,3 (sobre 7)
Nota media MUNDIAL: 4,3 (sobre 7)
100 % de aprobados

Bachillerato:

Diploma: Nota media NEWTON: 6,01 (sobre 7)
Nota media MUNDIAL: 5,31 (sobre 7)
100 % de aprobados
PAU: Nota media NEWTON: 8,11 (sobre 10)
100 % de aprobados

Resultados EBAU Diploma 2021