RESULTADOS ACADEMICOS

Secundaria:

MYP: nota media NEWTON: 4,3 (sobre 7)
Nota media MUNDIAL: 4,3 (sobre 7)
100 % de aprobados

Bachillerato:

Diploma: Nota media NEWTON: 5,50 (sobre 7)
Nota media MUNDIAL: 5 (sobre 7)
100 % de aprobados
NAU: Nota media NEWTON: 8,08 (sobre 10)
100 % de aprobados

ASC5807